Move 19 februari 2006

Maandelijkse Nieuwsbrief  | nummer 6 :: derde jaargang :: zondag 19 februari 2006  
 Samenwerkende Openbaar Vervoer Musea Amsterdam | bekijk de nieuwsbrieven online | huur een tram of bus | doneer aan de OVMusea | museumtram.nl
 

Het Parool luidt: juiste informatie is beter

Word donateur !

Woensdag 8 februari verscheen in Het Parool een uiterst vreemd bericht over de plannen voor het nieuwe openbaar vervoer museum dat MOVE nastreeft. Helaas hebben de gezamenlijke organisaties die gedelegeerd zijn in MOVE (AOM, MUSA, EMA, RETM en Trambeheer) moeten constateren dat het artikel gemaakt is middels de 'cocktailshakermethode'. Lees meer ...


F: Tim Boric

Nieuwsbriefarchief staat online

In de afgelopen dertig jaar is door de samenwerkende OVMusea een unieke collectie mobiel erfgoed opgebouwd. Een collectie die nergens in de wereld zijn weerga kent. De voertuigen zijn opge-knapt en worden geconserveerd voor ons nageslacht, zodat ook zij kunnen ervaren hoe het is om terug te reizen in de tijd. Teken voor het behoud en steun de Amsterdamse OV-Musea met een minimale jaarlijkse bijdrage van
15 euro.
Lees meer ...

Heeft zich pas recent aangemeld om deze nieuwsbrief te ontvangen en mist u een paar nummers of bent u gewoon benieuwd wat er zich de laatste drie jaar heeft afgespeeld ? Alle exemplaren (op de eerste uitgave na) staan vanaf vandaag online. U kunt de verschillende nieuwsbrieven vinden onder de rubriek nieuws op de website van de Museum-tramlijn. Lees meer ...

'Huis der Gemeente'

Woondag van stadsdeel Osdorp druk bezocht


F:
Remco Mulder

Stadsdeel Osdorp organiseerde op 4 februari weer een Woondag. Bezoekers konden met één van de vier historische pendelbussen een toer van bijna een uur maken. De toer bracht hen langs nieuwbouwprojecten in het stadsdeel. Bij de diverse haltes hielden woning-corporaties een Open Huis. In theater de Meervaart werden de bezoekers van aanvullende informatie voorzien.


F: Tim Castricum

Stadsdeel Oud-Zuid heeft recentelijk het Haarlemmermeerstation, om precies te zijn perceel Amstelveenseweg 264, aangewezen als huis-der-gemeente. Verliefde stelletjes kunnen dus binnen-kort elkaar het 'ja-woord' geven in de prachtige stationshal van dit monumen-tale gebouw. Naast de mogelijkheid om te trouwen in het stationsgebouw kan men ook trouwen in de tram. Dit kon sinds juni 2000 al in Stadsdeel Zuider-Amstel. Lees meer ...

'Routemasters' uit Londens straatbeeld verdwenen

Op 9 december 2005 reed het meest bekende bustype haar laatste rit. De 'Routemaster' heeft ruim vijftig jaar het straatbeeld van Londen bepaalt. Met het verdwijnen van deze bussen verdwijnt ook de conducteur van de bus. Kaartjes verkoop de bestuurder voortaan. Het publiek heeft voor het behoud van de bussen actie gevoerd. Ze blijven op twee toeristische routes rijden.


F: Persfoto

Restauratie Siemens-Schuckerts vordert gestaag

Motoren PCC geleverd


F: Tim Castricum

De 321 wordt gerestaureerd in de toestand van 1921, met langsbanken, weerstanden onder de wagen, sleep-ringschakelkasten, een donkerblauw uiterlijk en teakhouten zijpanelen. De 340 daar-entegen wordt gerestaureerd in de toestand van 1947, dwarsbanken,
weerstanden op het dak, nokkenscha-
kelkasten en een blauw/grijs uiterlijk en grijze baanschuivers (voor en achter).


F:
Rob Giphart

Siemens-Schuckerts in reclame voor kaas

Donderdag 16 februari jl. werd door een gespecialiseerde motorenreparateur vier gereviseerde motoren voor de Haagse PCC 1024 afgeleverd. De motoren zijn afkomstig van een Brusselse PCC van het type 7000. De identieke motoren zullen in de komende weken worden geplaatst. Afgelopen weekend is ook begonnen met laswerkzaamheden aan het plaatwerk. De 1024 wordt gerestaureerd in de staat waarin het in 1982 buiten dienst ging.


F: Historisch Archief OVMusea
Kaasfabrikant Old Amsterdam toont alle geruime tijd op leuke wijze gemanipu-leerde beelden van oud Amsterdam in de reclameblokken op televisie. De tram blijft onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en is daarom ook te bewonderen in de reclame. U kunt de reclame downloaden vanaf de website van Old Amsterdam of via streaming bekijken vanaf een reclamesite.

Jubileum NVBS nadert

Hannovers tramstel wordt tijdelijk geruild


F: Raymond Naber

Het komend NVBS jubileumfeest in juni komend jaar opent financiële mogelijkheden tot tijdelijke uitruil van materieel met andere trammusea. Onze Weense bijwagen 5290 voor enkele maanden naar Wehmingen bij Hannover om daar met de (ook van de Museum-tramlijn afkomstige) 4037 een Weens Garnitur te vormen. In ruil krijgen wij enkele maanden de beschikking over een zogenaamde 'Stahlwagen' tramstel.


F: Hannoversches Strassenbahn Museum

Tot grote vreugde van het bestuur van de NVBS bleek de GVB-directie positief tegenover de plannen van de jubileum-viering te staan, waarbij als datum de keus viel op zondag 11 juni 2006, twee weken na invoering van de (beperkte) zomerdienst. Een week eerder is het Pinksteren en een week daarvoor Hemel-vaart, beide minder geschikt voor de jubileumviering. Medewerking van de Museumtramlijn is reeds toegezegd. Lees meer ...

Vierassig tramstel uit Kopenhagen straks te gast

Er is positief gereageerd op de voorstellen om een rond 1930 gebouwd tramstel uit Kopenhagen in te zetten tijdens de jubileumoptocht van het NVBS op 11 juni 2006. Na de optocht zal het tramstel, samen met een tram uit Brussel, een tramstel uit Hannover worden ingezet op de Museumtramlijn. De realisering hangt echter wel af van beschikbare financiën.
F: Sporvejtsmuseet Skjoldenaesholm

Museumtramlijn vervangt halve kilometer spoor

Tramsporen dichtgeteerd


F: Tim Castricum
Op 23 januari werd gestart met het demonteren van het bestaande spoor, het terzijde leggen van de spoorstaven en oude bielsen, en het vlak maken van het baanlichaam.Het met een laser en trilplaat gevlakte baanlichaam vormde aldus de basis voor het nieuwe spoor, ditmaal uitgevoerd met de via het GVB verkregen betonnen dwarsliggers. De spoorstaven worden geklemd met zogenaamde klemveren. Lees meer ...
F: Tim Castricum

Rondleiding door de 'De Hallen' in Oud-West

Stadsdeel Oud-West heeft na meerdere klachten van fietsers te hebben ontvangen de tramrails op het Kwakers-plein, in de Bellamystraat en op het Bellamyplein in december 2005 laten dichtteren. “Fietsers zouden regelmatig met de wielen in de sporen blijven steken en ten val komen”, aldus een voorlichter van het Stadsdeel. Wethou-der Toonk laat ons via zijn website weten dat de sporen tussen de Bilder-dijkstraat en ‘De Hallen’ medio mei 2006 verwijderd zullen worden.


F: Tim Boric
Op woensdag 22 maart is er weer een rondleiding door De Hallen. De rondleiding start om 15.00 uur bij het Informatiecentrum aan de Tollens-straat 61. Wilt u aan de rondleiding deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij Martine van der Beek, project-secretaris De Hallen, telefoon 06-5313
3176, email: Martine van der Beek

voor meer informatie bezoekt u de website van De Hallen in Oud-West

Museumwinkel verbouwt

GTG 41 en 6 bij jubileum stadsvervoer Groningen ?


F: Danny Soetens
De gemeente Groningen wil eigenlijk dit jaar nog het jubileumfeest van 100 jaar stedelijk openbaar vervoer vieren. De van Musa afkomstige Groningse 6 zal vrijwel zeker deelnemen aan de fees-telijkheden nu het bij het NOV-museum verblijft. De Museumtramlijn heeft haar medewerking toegezegd bij een even-tueel transport van de 41 naar Gronin-gen. En nu hopen dat alles door gaat.
F: Tim Castricum

De Museumwinkel wordt deze winter verbouwd. De winkel wordt over-zichtelijker en klantvriendelijker. De nieuwe inrichting maakt de ingang van de winkel vanuit de stationshal beter toegankelijk voor de bezoekers. Het winkelteam onderzoekt eveneens of artikelen die langer in de winkel liggen via verkoop-sites op internet te koop aangeboden kunnen worden om zo het aanbod in de winkel gevarieerd en nieuw te kunnen houden.

10 jaar trambedrijf Openluchtmuseum Arnhem

Het trambedrijf binnen het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. De jubileum-commissie onderzoekt of ter gelegen-heid van die gebeurtenis een Amster-damse tram voor een bepaalde periode naar Arnhem gehaald kan worden. Vanwege de grote radstanden van de twee-assers en de bochtige tramlijn geniet een drie-asser de voorkeur.
F: Tim Castricum

 © Stichting MOVE :: Jan Rebelstraat 18-b :: 1069 CC Amsterdam | Privacy verklaring | Disclaimer | Contact | Auteursrechten

Deze nieuwsbrief wordt u maandelijks gratis toegezonden. U kunt niet reageren op deze nieuwsbrief door 'reply' te gebruiken. E-mails worden dan niet gelezen. :: Reacties kunt u per e-mail sturen aan de afdeling Marketing :: Adreswijzigingen stuurt u per e-mail aan de Donateursadministratie :: Uw gegevens worden, conform de wet op de bescherming Persoonsgegevens, niet beschikbaar gesteld aan derden en uitsluitend aangewend voor gebruik door de samenwerkende Amsterdamse OVMusea :: Stelt u geen prijs meer op het ontvangen van deze nieuwsbrief ? Afmelden doet u door een e-mail te sturen.