Laatste hand Merwede

Na de intensieve weken op de Biennale wordt de laatste hand gelegd aan het afbouwen van de Merwede.
 
Helaas ligt het werk stil voor de welverdiende bouwvakvakantie periode.