Huisregels

 

 HVM vaartochten bv

 

1. Tijdens de werkzaamheden dient de kleding geschikt te zijn voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

 

2. Tijdens een vaartocht dien je beschermende kleding en schoeisel te dragen.

 

3. Aan boord wordt een zwemvest gedragen wanneer je over de gangboorden loopt.
 

4. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen aan boord van de schepen gedurende de werktijd.
 

5. Gebruik van (soft)drugs aan boord is niet toegestaan.

 

6. Het is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd collega's te attenderen op fout gedrag.

 

7. Melding van overtredingen uitsluitend melden bij de directie indien de desbetreffende persoon er zelf eerst op is aangesproken.

 

8. Voor vertrek van een vaartocht dienen de gasten voldoende te zijn geinformeerd waar ze zich wel en niet mogen begeven.

 

9. Voor vertrek wordt instructie gegeven aan de gasten over het gedrag aan boord.

 

10. Het vaartijdenboek en de benodigde papieren worden voor vertrek ingevuld.

 

11. De hoofd- en hulp motoren worden gecontroleerd wat betreft water en smeerolie.

 

12. De dieseltank wordt gecontroleerd op voldoende voorraad voor de reis.

 

13. Diegene die aan boord zijn mogen slechts werkzaamheden uitvoeren waarvoor ze gekwalificeerd zijn tenzij op uitdrukkelijke toestemming van een meerdere.

 

14. Technische gebreken worden tijdig doorgegeven.

 

15. Voor de diverse werkzaamheden dien je voldoende op de hoogte te zijn middels toolbox meetings of instructie.